การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015 of Chalerm Mahanakorn Expressway

573
20 กันยายน 2561

ISO 9001 : 2015 of Chalerm Mahanakorn Expressway

      19 toll plazas of Chaloem Mahanakorn expressway received ISO 9001:2008 certificate of achievement in service of quality management system of toll collection work from BSI.  The certification will last for three years, May 3rd to April 14th, 2018.

      Striving for constant improvement in service performance, EXAT board of director make a resolution to change quality management system in service from ISO 9001 : 2008 to ISO 9001 : 2015 in 2017.  EXAT employed BSI Group (Thailand) Ltd. to assess the quality management system in service, ISO 9001 : 2015 of Chaloem Mahanakorn toll collection work, toll plazas, and Traffic Control Department.  The employee conducted his assessment on June 27th -28th, 2017.  The result is that there is on non-conformity in the system during the assessment. For the ISO achievement, EXAT received an ISO 9001 : 2015 quality management system certificate which is available from July 8th 2017 to May 26th 2019.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1357 , ผู้ชมทั้งหมด : 6807