การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

In-House Extension Numbers

In-House Extension Numbers

1777
17 ตุลาคม 2561
Be underTelephone/Fax Number
direct / center / #interiorFax
 Expressway Authority of Thailand 02-558-9800, 02-579-5380-902-561-2984
02-579-8737 
Office of the Governor02-579-5204, 02-558-9800 # 1240, 122402-579-5201
  General Affairs and Conference Division 02-940-1262, 02-558-9800 # 2278, 227602-579-5201
  Public Relations Division 02-579-9155, 02-558-9800 # 2298, 229902-579-9156
  Corporate Governance Division 02-558-9800 # 2195, 2196, 219402-940-1210
  Business Development and Marketing Division 02-558-9800 # 225502-940-1184
Audit Office02-940-1245, 02-558-9800 # 2901 02-940-1245
  Internal Audit Division 1 02-940-1211, 02-558-9800 # 290602-940-1246 # 2727 
  Internal Audit Division 2 02-579-0042, 02-558-9800 # 292602-940-1246
General Administration Department02-579-8156, 02-558-9800 # 2005, 2003 02-940-1268
  Human Resource Management Division 02-940-1212-13, 02-558-9800 # 204902-940-1213
  General Welfare and Employee Relations Division 02-940-1212-13, 02-558-9800 # 2069-70 02-940-1230
  Human Resource Development Division 02-940-1229 ,02-558-9800 # 200902-940-1230
  Procurement Division 02-579-0043, 02-558-9800 # 209802-579-7735
  Organization Development Division 02-579-0043, 02-558-9800 # 201202-940-1230
Treasury and Accounting Department02-316-4476, 0-2746-9800-4 # 5070-102-940-1157 
  Finance Division 02-579-5164, 02-558-9800 # 256202-579-0037
  Accounting Division 02-940-1155, 02-558-9800 # 248902-940-1155
  Budget Division 02-558-9800 # 2466, 245802-940-1233
  Revenue Audit Division 02-558-9800 # 267302-579-0044
  Finance and Funds Management Division 02-558-9800 # 158502-579-0037
Policy and Planning Department02-940-1219, 02-558-9800 # 2838, 2837 02-940 1219
  Planning and Project Analysis Division 02-940-1224-6, 02-558-9800 # 284602-940-1225-6
  Evaluation Division 02-558-9800 # 286702-579-9145
  Environmental Management Division 02-558-9800 # 2862-
Information Technology Department02-579-5166, 02-558-9800 # 2348, 2347 02-561-2984
  Computer Application System Division 02-940-1259, 02-558-9800 # 235202-561-2984
   02-579-8737 
  Computer Operations Division 02-579-5206, 02-558-9800 # 237602-579-5206
Expressway Construction Department02-249-6944-51 # 6136-6137 02-249-4923
  Expressway Engineering Division 1 02-240-0148, 02-249-9644-51 # 613702-249-4923
  Expressway Engineering Division 2 02-249-6375, 02-249-9644-51 # 613902-249-6375
  Design and Construction Division 02-940-1217, 02-558-9800 # 277302-940-1217
  General Administration for Engineering Division 02-558-9800 # 2806-
Maintenance Department02-319-9730-9 # 4135, 4130 02-319-7119
  Expressway Maintenance Division 02-319-9730-9 # 490202-319-9730-9 # 4904
  Building and General Property Maintenance Division 02-558-9800 # 4125-602-319-7119
  Equipment Maintenance Division 02-319-9730-9 # 4161, 416402-319-9730-9 # 4162
  Electrical Mechanical Work and Vehicles Division 02-319-9730-9 # 4703, 483602-319-9730-9 # 4831
Land Acquisition Department02-247-2400, 02-248-6540, 02-641-5355-9
# 3403, 3404
 02-247-1197
  Land Acquisition Division 02-641-5355-9 # 3312, 331002-248-6483
  Property Development and Right of Way Maintenance Division 1 02-248-6890, 02-248-6574-6 # 3008, 320202-246-9390
  Property Development and Right of Way Maintenance Division 2 02-248-6492, 02-641-5355-9 # 321202-248-6492
Legal Department02-319-7391, 02-558-9800 # 4301, 4318 02-319-7393
  Litigation Division 02-319-7394, 02-558-9800 # 431902-319-7393
  Legal Affairs Division 02-319-7392, 02-558-9800 # 432002-319-7393
Traffic Control Department02-240-2292, 02-249-6944-51 # 6156, 612602-240-0709 
  Traffic Management Division 02-442-0883, 02-240-042602-442-0899 
  02-249-6944-51 # 613302-240-0709
  Rescue Division 02-319-9730-9 # 4118, 415102-319-9730-9 # 4153
  Traffic Communication and Special Rescue Operations Division 02-558-9800 # 4150, 411802-558-9800#4153
Toll Collection Department02-319-9724, 02-319-9726,
02-319-9730-9 # 4408
 02-319-9725
  Toll Collection Division 1 02-319-9730-9 # 442102-319-9730-9#4429
  Toll Collection Division 2 02-319-9728, 02-319-9730-40 # 441402-319-7168
  Toll Collection Division 3 02-319-9730-9 # 441802-319-9725#4403
  Toll Collection Division 4 02-319-9730-9 # 4430-
  E-Business Services Division 02-319-9730-9 # 4254, 425302-319-9730-9 # 4255 
Operation Planning Division02-641-5355-9 02-247-1550#3510 
Risk Management and Internal Control Division
02-558-9800 # 2812 02-558-9800#2546 
Research and Development Division02-558-9800 # 2946 02-558-9800#1729 

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 52 , ผู้ชมทั้งหมด : 7894

จัดซื้อจัดจ้าง