การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ยินดีให้บริการ

    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยินดีให้บริการ

  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ยินดีให้บริการ

    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยินดีให้บริการ

Multimedia

ข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ข้อมูลภาคส่งเสริมสิทธิการได้รู้ของประชาชน

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ กทพ.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 59 , ผู้ชมทั้งหมด : 1112

Please publish modules in offcanvas position.

×

ตามที่ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำธุรกรรมกับ กทพ. ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กับกระทรวงการคลังที่ http://www.gprocurement.go.th ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement