การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ข่าวสาร กทพ.

EXAT NEWS

ชมทั้งหมด >

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชมทั้งหมด >

ข่าวรับสมัครงาน

SIMAP

Intelligent Traffic Systems:ITS

 • งานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
 • EXAT E-Book
 • ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
 • GCC
 • thaieasypass
 • ISO 9001-2015
 • ISO14001-2004
 • โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง
 • โครงการการทางพิเศษสายบูรภาวิถี-พัทยา
 • โครงการก่อสร้างการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
 • โครงการการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา
 • แนวทางปฏิบัติการใช้เครือข่ายสื่อออนไลน์
 • ระบบรับเรื่องร้องเรียน
 • โครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
 • งานศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เชียงใหม่
 • งานศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม จังหวัดขอนแก่น
 • งานปรับปรุงทางลงทางพิเศษ
 • กระทรวงคมนาคม


  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  ยินดีให้บริการ

  2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

  เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

  โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
   

  ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 59 , ผู้ชมทั้งหมด : 1112

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  ×

  ตามที่ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำธุรกรรมกับ กทพ. ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กับกระทรวงการคลังที่ http://www.gprocurement.go.th ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ×