การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ระบบบริหารข้อมูลการประชาพิจารณ์

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

1102
01 มิถุนายน 2560

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7292

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย