การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.

3413
19 มิถุนายน 2562

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 87 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 979 , ผู้ชมทั้งหมด : 8889

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย