การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

The task order of EXAT

The task order of EXAT

2051
14 มีนาคม 2560

The task order of EXAT

 
 No. 43/2553authorized the Deputy Chief Executive to act only on behalf of the Chief Executive which related to the third party's Download
 No. 44/2553procedures on transferring of claim rights Download
 No. 45/2553assigned the Director of Finance and Accounting to acknowledged the balance of the Daily cash reports  Download
 No. 46/2553delegation of authority to the incumbent  Download
 No. 47/2553authorized the Deputy Chief Executive to act only on behalf of the Chief Executive which related to the third party's Download
 No. 48/2553setting of  delivery of the money Download
 No. 60/2553appointed the information board of committee of the EXAT Download
 No. 66/2553appointed a committee to consider providing staff education and training  Download
 No. 52/2554the allocation of work and the responsibilities of each segment ofthe EXAT Download

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 35 , ผู้ชมทั้งหมด : 7877

จัดซื้อจัดจ้าง