การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การเสนอขอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....

24
30 พฤษภาคม 2562

(เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 5421

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย