การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

186
11 เมษายน 2561
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
Screenshot New Wip Exat Co Th 2018 06 22 09 35 57

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

 
CorporatePlan2560 2564 ActionPlan 2561 Q2 Update Part1

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

CorporatePlan2560 2564 ActionPlan 2561 Q3 Page 001

 


 

 

 

หมายเหตุ *  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประเมินผล กองประเมินผล ฝ่ายนโนบายและแผน โทร. ๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๒๘๗๑ และ ๒๘๗๔

 
 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 4941

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย