การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

13
11 เมษายน 2561

หมายเหตุ *  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผล ฝ่ายนโนบายและแผน โทร. ๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๒๘๗๑ และ ๒๘๗๔

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 32 , ผู้ชมทั้งหมด : 4551

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย