การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 43/2553

493
06 มกราคม 2557
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 43/2553
มอบอำนาจให้รองผู้ว่าการฝ่ายบริหารกระทำกิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแทนผู้ว่าการ

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 5419

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย