การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

1766
19 มิถุนายน 2563

นายสมพร  โสมะบถ  รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายสมพร  โสมะบถ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
สถานที่ทำงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
2380 ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2558 9800
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย