การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงข่ายทางพิเศษที่เปิดให้ใช้บริการ

ทางพิเศษฉลองรัช

16133
22 ตุลาคม 2557

    เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร  มีระยะทาง  ๒๘.๒  กม. เริ่มจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครของกรมทางหลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงถนนรามอินทราบริเวณกิโลเมตรที่ ๕.๕ ลงทางทิศใต้ ข้ามถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม ๙ แล้ว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามถนนรามคำแหง ถนนพัฒนาการ เลียบแนวคลองตันข้ามถนนสุขุมวิททางด้านตะวันออกของสะพานพระโขนง ไปบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร สายบางนา-ท่าเรือที่บริเวณอาจณรงค์ (ปลายซอยสุขุมวิท ๕๐) มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและแบ่งเบาการจราจรบนถนนรามอินทราและย่านใจกลางเมือง โดยไม่ต้องผ่านถนนที่มีปัญหาการจราจรติดขัด ได้แก่ ถนนลาดพร้าว ถนนพระราม ๙ ถนนเพชรบุรี และช่วยระบายการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือออกจากเมือง  รวมทั้งขยายขอบข่ายของทางพิเศษให้สามารถอำนวยความสะดวก และ รวดเร็วแก่การจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างถนนคู่ขนานระดับดินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเขตติดต่อกับทางพิเศษฉลองรัชก่อสร้างเป็นถนนขนาด ๖ ช่องจราจร เริ่มต้นที่ถนนรามอินทราวิ่งคู่ขนานไปกับทางพิเศษฉลองรัช จนถึงถนนพระราม ๙ แล้วมุ่งตรงไปทางทิศใต้ ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกและถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสิ้นสุดแนวสายทางที่ปลายซอยเอกมัย  รวมระยะทาง ๑๓.๑  กม. ทางพิเศษฉลองรัชแบ่งช่วงการเปิดให้บริการ ดังนี้

ช่วงที่ ๑
รามอินทรา - อาจณรงค์
ระยะทาง
๒๘.๒ กม.
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๒๔
      ระยะที่ ๑ (ช่วงรามอินทรา - ลาดพร้าว)  เปิดให้บริการในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๒๔
      ระยะที่ ๒ (ช่วงถนนลาดพร้าว - ถนนพระราม ๙) เปิดให้บริการในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๓๙
      ระยะที่ ๓ (ช่วงพระราม ๙ - อาจณรงค์) เปิดให้บริการในวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๓๙
      ระยะที่ ๔ ทางแยกต่างระดับพระราม ๙
                    (เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช ส่วน D)
 เปิดให้บริการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๑
ช่วงที่ ๒
รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ระยะทาง
๙.๕ กม.
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๒

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ
            กทพ. ได้ปรับอัตราค่าผ่านทางทางพิเศษฉลองรัชใหม่  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒   เนื่องจากทางพิเศษฉลองรัชมีการเปิดให้บริการเพิ่มจากรามอินทราถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย กทพ.รับภาระแทนผู้ใช้บริการ)

หน่วย : บาท

เส้นทางอัตราค่าผ่านทาง (บาท/เที่ยว)
  รถ ๔ ล้อ รถ ๖-๑๐ ล้อรถมากกว่า ๑๐ ล้อ
- ทางพิเศษฉลองรัช ช่วงรามอินทรา-อาจณรงค์๔๐๖๐๘๐
* ยกเว้นด่านลาดพร้าว ด่านพระราม ๙-๑
   (ฉลองรัช และด่านพระราม ๙-๒)
๓๐๕๐๗๐
- ทางพิเศษฉลองรัช ช่วงรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ-มหานคร๔๐๖๐๘๐
* ยกเว้นด่านรามอินทรา ๑ และด่านสุขาภิบาล ๕-๒๒๐๓๐๔๐

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย