การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงข่ายทางพิเศษที่เปิดให้ใช้บริการ

ทางพิเศษอุดรรัถยา

2463
22 ตุลาคม 2557

ทางพิเศษอุดรรัถยาเชื่อมต่อจากทางพิเศษศรีรัช ส่วน C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ อีกทั้งทำให้ระบบโครงข่ายของถนนและทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนสมบูรณ์ขึ้น เพราะทางพิเศษอุดรรัถยา จะทำหน้าที่เป็นทางพิเศษแนวรัศมีรับปริมาณการจราจรจากใจกลางเมือง มาเชื่อมกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของกรมทางหลวง และ ยังสามารถช่วยระบายการจราจรบนถนนสายหลัก เช่นถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายต่าง ๆ ของกรมทางหลวง  มีระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

         ระยะที่ ๑ แจ้งวัฒนะ-เชียงราก
        ระยะทางประมาณ  ๒๒ กม.  เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนแจ้งวัฒนะไปถึงบางพูน ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด ๔ช่องจราจร และจากบางพูน-เชียงราก เป็นทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะทางประมาณ ๒๐ กม.) และก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด ๔ ช่องจราจร จากเชียงรากไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (ระยะทางประมาณ ๒ กม.) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม ๒๕๔๑ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑

         ระยะที่ ๒  เชียงราก-บางไทร  
         ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.  เชื่อมต่อกับระยะที่  ๑  ที่เชียงราก และมีแนวสายทางมุ่งไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกของกรมทางหลวงในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อสร้างเป็นทางระดับดินขนาด ๔ช่องจราจร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ (เปิดให้บริการทางออกถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประเภทยานพานะอัตราค่าผ่านทาง (บาท/เที่ยว) หน่วย : บาท
ช่วงแจ้งวัฒนะ-เชียงราก 
 - รถ ๔ ล้อ๔๕
 - รถ ๖-๑๐ ล้อ๑๐๐
 - รถมากกว่า ๑๐ ล้อ๑๕๐
 
ช่วงเชียงราก-บางไทร 
 - รถ ๔ ล้อ๑๐
 - รถ ๖-๑๐ ล้อ๒๐
 - รถมากกว่า ๑๐ ล้อ๓๐

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7481

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย