การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ. เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของ กทพ.

ประกาศ กทพ. เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของ กทพ.

478
01 กันยายน 2560

แบบฟอร์มข้อเสนอและคู่มือประกอบการกรอกแบบฟอร์ม กลุ่มงานที่ ๑

ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
ประเมินข้อเสนอคัดเลือก และเจรจาต่อรองกับเอกชนผู้ดำเนินโครงการ

สามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .Zip  หรือ .Rar ได้

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มข้อเสนอและคู่มือประกอบการกรอกแบบฟอร์ม กลุ่มงานที่ ๒

งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

สามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .Zip  หรือ .Rar ได้

--------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 4451

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย