การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ 2

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๒

2538
26 สิงหาคม 2562
การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๒
 
     สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ครั้งที่ ๒ (2nd Surveillance audit) ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง มีเพียงข้อสังเกต (Observation) จำนวน ๕ ข้อกำหนด ๑๐ รายการ ดังนั้น สรร. จึงยังคงให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แก่ กทพ. ต่อไป
 
การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๒
 
 
---------------------------------------------------------------------
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7889

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย