การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ 1

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๑

2603
26 สิงหาคม 2562
การตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองระบบฯ
 
     สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยผลการตรวจประเมินพบข้อบกพร่องย่อย (Minor) จำนวน ๓ ข้อกำหนด และพบข้อสังเกต (Observation) จำนวน ๖ ข้อกำหนด ๑๓ รายการ ทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อพกพร่องจนแล้วเสร็จ และ สรร. ได้ให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แก่ กทพ. ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
การตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองระบบฯ
 
 
การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๑
 
      สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ครั้งที่ ๑ (1st Surveillance audit) ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง มีเพียงข้อสังเกต (Observation) จำนวน ๕ ข้อกำหนด ๗ รายการ ดังนั้น สรร. จึงยังคงให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แก่ กทพ. ต่อไป
 
การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๑
 
---------------------------------------------------------------------
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 35 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 209 , ผู้ชมทั้งหมด : 9219

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย