หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

1163
15 พฤษภาคม 2563

     หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีตัวชี้วัดร่วม คือ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency และได้กำหนดหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
    โดย สคร. ได้จัดทำวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์และคู่มือสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ดังนี้

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 90 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 982 , ผู้ชมทั้งหมด : 8892

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย