การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ศูนย์ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของกทพ.

รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก

1704
14 เมษายน 2563
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์
Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
 
 
   เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 11.20 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภพธร จิตต์มั่น รอง ผบก.จร. (จ.7) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจคัดกรองสถานการณ์Covid-19 หลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมถึงได้ให้คำแนะนำและมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย
   ในการนี้ กทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฎิบัติงานประกอบด้วยพนักงานจัดการจราจรและพนักงานกู้ภัยจำนวนผลัดละ 4 นายร่วมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง
   ทั้งนี้ การตั้งจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid-19 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานครนี้มุ่งเน้นตรวจคัดกรองรถยนต์ทะเบียนต่างจังหวัด รถสาธารณะและผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงตรวจวัดไข้ ซึ่งในเบื้องต้นจะดำเนินการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจากรก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจากรก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก

ข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid - 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย