การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง

405
27 มิถุนายน 2561

๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง

 

  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานบำรุงรักษา งานกู้ภัยและงานจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ นายธานินทร์  สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

 ๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง SignMOU 250661 16

      จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง งานบำรุงรักษาทาง งานกู้ภัย และงานจัดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียนเพื่อนำเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางของกรมทางหลวง

     จากความร่วมมือดังกล่าว ขณะนี้ทั้ง ๒ หน่วยงานได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเริ่มจัดเก็บธรรมเนียมค่าผ่านทางแทนกรมทางหลวงตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ รถ ๔ ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง ๑๕ บาท รถ ๖ ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง ๒๕ บาท และรถมากกว่า ๖ ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง ๓๕ บาท ตามลำดับ

๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง
๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง ๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์   สำนักผู้ว่าการ

 
๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง
๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง
๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง
๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง
๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง
๑ ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน แทนกรมทางหลวง


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย