การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

250
14 ธันวาคม 2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

 

        วันนี้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
 
        ทั้งนี้ นายสุทธิศักดิ์ฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ กทพ. ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร รวมถึงบรรยายสรุปแผนการดำเนินโครงการและการให้บริการทางพิเศษในอนาคต อาทิ การดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี และการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ตลอดจนบรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าของงาน อาทิ การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) การดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และ โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยท้ายที่สุด นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ กทพ. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
 
ข่าว             โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว      โดย  กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 5059

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย