การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปิดงาน "คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก"

51
26 ตุลาคม 2559
ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปิดงาน "คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก"
 
     เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีกลางบริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอก วิลาศ อรุณศรี เป็นประธานในพิธีปิดงาน "คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก" โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. และผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. เข้าร่วมงานพิธีปิดงาน ภายในงานประธานได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนโดยตรง รวมทั้งส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงให้แก่ประธานในพิธีปิดเพื่อมอบต่อให้กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
ข่าว และภาพข่าว  โดย  กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 61 , ผู้ชมทั้งหมด : 7293

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย