การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว

342
29 กันยายน 2560

ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้า
โครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว

 

        วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก วิวรรธน์  สุชาติ  ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ที่ กทพ. เร่งดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรหนาแน่นส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ทำให้ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ได้รับความสะดวกและส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดย กทพ. ได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานดังกล่าว เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด ๒ ช่องจราจรข้ามถนนบางนา-ตราด และขยายช่องจราจรด้านขวาช่วงทางลงก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการนี้จะช่วยแบ่งปริมาณจราจรจากด่านบางแก้วทางออก ๒ ได้ประมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณจราจรทั้งหมด รวมถึงก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางระดับดินสำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษขาออกจำนวน ๙ ช่องทาง และปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางเดิมจำนวน ๒ ช่องทางพร้อมติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) และแบบอัตโนมัติ (ETC) ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเก็บค่าผ่านทางเดิม ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ ๓.๒ คาดว่า    จะสามารถเปิดให้บริการส่วนแรกในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
 
 
ข่าว             โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว      โดย  กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ
ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
ประธานกรรมการ และผู้บริหาร กทพ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย