การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี

549
27 พฤศจิกายน 2562
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
 
 
      วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ ๔๗ ปี โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ สำนักงาน กทพ. จตุจักร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
       ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๔ ทศวรรษ กทพ. ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเครือข่ายระบบทางพิเศษให้เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยปัจจุบัน กทพ. ได้เปิดให้บริการทางพิเศษรวม ๘ สายทาง รวมระยะทาง ๒๒๔.๖๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร    ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
 
   ปัจจุบันการทางพิเศษฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งจะเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจากจังหวัดในภาคใต้ให้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยระดมทุนผ่านกองทุน TFFIF ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเงินมาใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้การทางพิเศษฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ รวมถึงโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมไปยังถนนวงแหนวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนดำเนินการศึกษาโครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ตลอดจนศึกษาแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น อีกด้วย 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
     นอกเหนือจากภารกิจในการแก้ไขปัญหาจราจรแล้ว กทพ. ยังมุ่งมั่นตอบแทนคืนสู่สังคม โดยดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในหลากหลายมิติ อาทิ กิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน" โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” และโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” รวมทั้งการจัดพื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อจัดทำสวนสาธารณะลานกีฬาและเส้นทางลัด เป็นต้น
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
 
     “การทางพิเศษฯ จะยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงลดการสูญเสียพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง โดยการทางพิเศษฯ ได้ทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๓ (ออกเมือง) และ อโศก ๔ (เข้าเมือง) และจัดเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านทางหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้  มอบหมายให้การทางพิเศษฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ  ซึ่งหลังจากการทดลองมาตราการดังกล่าว พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณหน้าด่าน เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ การทางพิเศษยังได้เตรียมลดค่าผ่านทางจำนวน ๕ บาท ต่อเที่ยว ใน ๖ ด่าน สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ในช่วงเวลา ๐๔.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ของทางด่วนขั้นที่ ๑ และ ขั้นที่ ๒ ประกอบด้วย ด่านฯดินแดง ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางจาก ด่านฯ ประชาชื่นขาเข้า และด่านฯ อโศก ๔ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยจะเริ่มลดค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการลดความแออัดบริเวณหน้าด่าน และจูงใจให้คนหันมาชำระค่าผ่านทางด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น และล่าสุดการทางพิเศษฯ ได้ร่วมกับทรู มันนี่เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ โดยจะจัดส่งอุปกรณ์ Easy Pass ให้ถึงบ้านและไม่เก็บค่าธรรมเนียมบัตร ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คาดว่าจะทำให้คนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ๑๐ - ๑๕ % จากฐานลูกค้าของทรู มันนี่มีอยู่ประมาณ ๘.๕ ล้านคน” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
 
ข่าวและภาพข่าว   โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๗ ปี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 8 , ผู้ชมทั้งหมด : 7587

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย