การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี

1045
27 พฤศจิกายน 2561

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี

 

        วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ ๔๖ ปี โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ สำนักงาน กทพ. จตุจักร

        ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๔ ทศวรรษ กทพ. ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเครือข่ายระบบทางพิเศษให้เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยปัจจุบัน กทพ. ได้เปิดให้บริการทางพิเศษรวม ๘ สายทาง รวมระยะทาง ๒๒๔.๖ กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
 
       ในปีที่ผ่านมา กทพ. ได้มีการเปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางที่ต้องการเดินทางไปยังถนนประชาชื่น งามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ หรือแม้กระทั่งเดินทางต่อไปยังทางพิเศษอุดรรัถยา ทำให้ลดเวลาการเดินทางจากที่ต้องใช้ถนนพื้นราบในการเดินทางไปแจ้งวัฒนะ และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนกำแพงเพชร ๒ ได้เป็นอย่างดี
 
      ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายดังกล่าวกับกลุ่มบริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจะเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจากจังหวัดในภาคใต้ให้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ ๒ ทั้งนี้ กทพ. ถือเป็นหน่วยงานแรกที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ลดภาระหนี้สาธารณะ โดยระดมทุนผ่านกองทุน TFFIF ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเงินมาใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในต้นปี ๒๕๖๒ และเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กทพ. ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ รวมถึง กทพ. ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ $ สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออกและโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนดำเนินการศึกษาโครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ตลอดจนศึกษาแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต อีกด้วย
 
      นอกเหนือจากภารกิจในการแก้ไขปัญหาจราจรแล้ว กทพ. ยังมุ่งมั่นตอบแทนคืนสู่สังคม โดยดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในหลากหลายมิติ อาทิ กิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน" โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” และโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก”  รวมทั้งการจัดพื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อจัดทำสวนสาธารณะ ลานกีฬาและเส้นทางลัด เป็นต้น
 
      “กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงลดการสูญเสียพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงเช้าวานที่ผ่านมาการทางพิเศษฯ ได้เปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ในทิศทางเข้าเมืองระหว่างเวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๐๐ น. อย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถช่วยระบายการจราจรและอำนวยความสะดวก ในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปีimages/738/2018/Nov/EXAT46Y27112561/EXAT46Anniversary-27112561_86.jpg
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๖ ปี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 57 , ผู้ชมทั้งหมด : 7488

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย