การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ พระรามที่สี่ (๑) เพิ่มเติม ๓ ช่องทาง

55
18 มีนาคม 2559

กทพ. เปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ พระรามที่สี่ (๑) เพิ่มเติม ๓ ช่องทาง

 

     วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก วิวรรธน์  สุชาติ  ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มเติม จำนวน ๓ ช่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาการจราจรบนถนนพระรามที่สี่ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ (๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

     นายณรงค์  เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า การเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ (๑) ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดทั้งหมด จำนวน ๓ ช่อง ซึ่งปัจจุบันที่ด่านพระรามที่สี่ (๑) จะมีช่องเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน ๔ ช่อง โดยแบ่งเป็น ช่อง Easy Pass ๒ ช่อง ช่องเก็บเงินสด ๒ ช่องและมีพื้นที่ว่างหน้าด่านฯ ที่สามารถออกแบบเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางได้อีก ๓ ช่องทาง ซึ่งการเพิ่มช่องดังกล่าวจะสามารถช่วยระบายปริมาณจราจรได้มากกว่า ๖๐๐ คันต่อชั่วโมง  กทพ. จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเพิ่มช่องเก็บเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา จนแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการได้ในวันนี้

    “การดำเนินการก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางเพิ่มเติมในครั้งนี้ กทพ. ดำเนินการโดยใช้บุคลากร เครื่องมือ และเครื่องจักร ของ กทพ.เองทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแล้ว ยังสามารถลดระยะเวลาดำเนินการจากเดิม หากดำเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างตามขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ ๘ เดือน แต่ กทพ. ดำเนินการเองใช้เวลาเพียงแค่กว่า ๑ เดือน ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางเพิ่มในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนพระรามที่สี่ ลงได้เป็นที่น่าพอใจ” นายณรงค์ กล่าวท้ายที่สุด

 

Openningnewlanerama4118mar201622016 03 1856eb750e382f9

 

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7200

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย