การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้

238
11 เมษายน 2561

กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้

 

   วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. และนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับซึ่ง กทพ. ได้จัดหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางแก้ว ๑ โดยให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์เบื้องต้น การบริการเติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น แผนที่ และสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ยาดม ขนมขบเคี้ยว กาแฟ ฯลฯ
 
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
 
   นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย 
   - รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้ มาตรการ ๗๗๗๓ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” โดยมีการดำเนินการ ในช่วงแรก(๗ แรก) ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ช่วงที่สอง (๗ ที่สอง) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ช่วงที่สาม (๗ ที่สาม) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
   - จัดเพิ่มกำลังพนักงานจัดการจราจร รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษเดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
   - จัดพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษทั้ง ๗ ศูนย์ เพื่อสั่งการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารจราจรผ่านป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด ๒๔ู ชั่วโมง
 
   - สอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษได้ที่ 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
    รวมถึงจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรบริเวณด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า) และด่านฯ ฉิมพลี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนเพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิด การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
 และที่สำคัญต่อการบริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยของทางพิเศษและการเดินทางของประชาชน กทพ. จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ ทุกสายทาง เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอีกด้วย
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์   สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้
กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 58 , ผู้ชมทั้งหมด : 5378

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย