การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เปิดตัวพี่ลัดฟ้า น้องพาสุข ตัวแทนการให้บริการทางพิเศษ

374
26 ธันวาคม 2559
กทพ. เปิดตัวพี่ลัดฟ้า น้องพาสุข ตัวแทนการให้บริการทางพิเศษ
 
     วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร ๒ สำนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน นายณรงค์  เขียดเดช  ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “พี่ลัดฟ้า” “น้องพาสุข” (Mascot Character) สื่อสัญลักษณ์ตัวแทนการให้บริการของ กทพ. โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมในพีธี
 
     นายณรงค์  เขียดเดช  ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า สื่อสัญลักษณ์ (Mascot Character) เปรียบเสมือนตัวแทนพนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่เป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราว นำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผ่านไปถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นองค์กรยุคใหม่ ส่งผลให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์ที่โดดเด่นมีความเป็นอัตลักษณ์มีความสอดคล้องกับการให้บริการทางพิเศษ โดยสื่อสัญลักษณ์ที่เปิดตัวในวันนี้ ประกอบด้วย
 
     “พี่ลัดฟ้า” ตัวแทนพนักงานชายของ กทพ.  ชื่อมีความหมายว่า การเดินทางที่รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย โดยยกระดับลัดฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งแต่งกายในชุดพนักงานกู้ภัย
 
     “น้องพาสุข”  ตัวแทนพนักงานหญิงของ กทพ. ชื่อมีความหมายว่า ตัวแทนของ Easy Pass นวัตกรรมการเดินทางที่รวดเร็ว ทันสมัย พัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อนำพาความสุขแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ซึ่งแต่งกายในชุดพนักงานจัดการจราจร
 
     ทั้งนี้ ผู้ตั้งชื่อ Mascot ทั้ง ๒ ชื่อดังกล่าว ได้แก่ นายรัชนัย  เปรมปราคิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กทพ. ซึ่งนับจากนี้ไป พี่ลัดฟ้า และน้องพาสุข จะเป็นตัวแทนของ กทพ. ในการให้บริการทางพิเศษในทุกรูปแบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทางพิเศษและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กทพ. ต่อไป
 
 
 
 
ข่าว               โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว         โดย กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7689

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย