การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เดินหน้าโครงข่ายทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับโทลเวย์ ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและควบคุมงานแล้ววันนี้

454
28 กันยายน 2561
กทพ. เดินหน้าโครงข่ายทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับโทลเวย์
ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและควบคุมงานแล้ววันนี้
 
 
      วันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ สำนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Main Line (West Bound) จำนวน ๘ ฐาน และจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อดังกล่าว และโครงสร้างส่วนบนของโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท เอพซิลอน จำกัด และ นายพงศ์ศักดิ์ รูปแก้ว  ผู้จัดการโครงการ  บริษัท เสริมสงวน จำกัด เป็นผู้ลงนามในสัญญา
 
กทพ. เดินหน้าโครงข่ายทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับโทลเวย์ ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและควบคุมงานแล้ววันนี้
 
     โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางเชื่อมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการเชื่อมโครงข่ายระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยการก่อสร้างโครงข่ายทางเชื่อมฯ จะเป็นการบูรณาการโครงข่ายระบบทางพิเศษในเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์และเพื่อเป็นการบรรเทาแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยทำให้โครงข่ายถนนและทางพิเศษสามารถเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ
 
      ทั้งนี้ สัญญาทั้ง ๒ สัญญา ที่ลงนามมีรายละเอียดดังนี้
 
      บริษัท เสริมสงวน จำกัด
    - สัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Main Line (West Bound) จำนวน ๘ ฐาน วงเงิน ๑๖๓.๔ ล้านบาท ระยะเวลาตามสัญญา ๑๒ เดือน
 
      บริษัท เอพซิลอน จำกัด
 
    - สัญญาจ้างให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Main Line (West Bound) จำนวน ๘ ฐาน และโครงสร้างส่วนบน วงเงิน ๙,๙๘๗,๙๑๕ บาท ระยะแรกสัญญา ๑๔ เดือน
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
กทพ. เดินหน้าโครงข่ายทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับโทลเวย์ ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและควบคุมงานแล้ววันนี้


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7546

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย