การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

148
06 กุมภาพันธ์ 2560
กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 
     วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) จากนายปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด โดย กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
 
 
     นายณรงค์ เขียดเดช  ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมา กทพ. ได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเพื่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และ ได้มีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อระบบสารสนเทศ โดยล่าสุดได้ว่าจ้างบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ผู้ตรวจสอบการรับรองมาตรฐานได้เข้าตรวจประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (Back Office) ของ กทพ. ซึ่งมีขอบเขตของการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ครอบคลุมศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (Back Office) ของ กทพ. อาคารสำนักงานใหญ่จตุจักร โดยดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and System Environmental Control Systems), อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร (Network Infrastructure Systems) และอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Infrastructure Systems) ซึ่งผลการตรวจประเมินสรุปว่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (Back Office) ของ กทพ. ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 จนได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในวันนี้
 
 
 
 
 
ข่าว           โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว     โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 54 , ผู้ชมทั้งหมด : 7687

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย