การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เข้าร่วมการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑

84
16 พฤศจิกายน 2559

กทพ. เข้าร่วมการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑

      วันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายณรงค์  เขียดเดช  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้นางสุวรรณ ลอลือเลิศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  กระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ (The 11th World Conference of the International Ombudsman Institute) ภายใต้หัวข้อ "วิวัฒนาการของความเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน" ณ ห้องบอลรูม ๑ - ๓ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายจอห์น วอลเตอร์ส ประธานสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย และ นายเลอรอง เมลลอง ผู้แทนจากสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมในงานดังกล่าว
 

A20

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย