การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ "ให้ทาง = ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้"

109
08 กันยายน 2559
กทพ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ "ให้ทาง = ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้"
 
     เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายณรงค์  เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ "ให้ทาง = ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้" ณ อาคารรัฐสภา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรมการขนส่งทางบก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จำกัด สถานีวิทยุ จส.100 และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๒๗ หน่วยงาน
 
     นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ ๑ กล่าวว่า การจัดทำแผนบูรณาการฯ ดังกล่าว เพื่อให้การกู้ชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยทุกแผนงานจะมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานร่วมบูรณาการ ซึ่งทำงานภายใต้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน ไม่ได้มีการตั้งงบเบิกจ่ายเพิ่มเติม แต่ใช้วิธีบริหารจัดการให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
 
     นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่าปัจจุบันประชาชนอาจเริ่มคุ้นเคยกับการแจ้ง "เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669" ซึ่งเป็นเบอร์เดียวเบ็ดเสร็จที่สามารถประสานการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การให้คำแนะนำปฐมพยาบาล ไปจนถึงการส่งรถพยาบาลไปรับผู้ป่วย ซึ่งในแผนการบูรณาการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เช่น การจัดหลักสูตรอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ที่ปัจจุบันได้มีการประกาศให้อยู่ในกลุ่มเครื่องมือปฐมพยาบาลแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกระทรวงศึกษาธิการบรรจุในหลักสูตรด้วย
 
     พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. เปิดเผยว่า หนึ่งในแผนสำคัญของการจัดการจราจร คือ การเตรียมตีเส้นจราจร "ช่องทางรถฉุกเฉิน" (Emergency Lane) นำร่องในพื้นที่เขต ๘ เป็นช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินที่จะมุ่งหน้าไป รพ.ราชวิถี เริ่มจากถนนดินแดง บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง ใกล้จุดตัดถนนวิภาวดีฯ มุ่งหน้าฝั่งขาเข้า ขึ้นสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง ลงถนนราชวิถี ต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เข้าไปในรพ.ราชวิถี ซึ่งผู้ใช้รถสามารถสัญจรทับเส้นประสีแดงได้ตามปกติ เมื่อรถฉุกเฉินวิ่งมา ค่อยเบี่ยงออกจากช่องทางดังกล่าวก็พอ นอกจากนี้ยังเตรียมจัดแผนให้ตำรวจจราจรขี่รถจักรยานยนต์นำรถฉุกเฉิน และ อำนวยความสะดวกสัญญาณไฟจราจรด้วย
 
     สำหรับแผนบูรณาการ ประกอบด้วย
     ๑. แผนงานประชาสัมพันธ์กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตัว กระตุ้นจิตสำนึกเช่น การ"ให้ทาง = ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้"
     ๒. แผนการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้จริง
     ๓. แผนการเตรียมอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และพื้นที่เสี่ยงเพื่อพร้อมรับการกู้ชีพฉุกเฉิน เช่นการกำหนดลักษณะของอาคาร เพื่อความปลอดภัยในการกู้ชีพ
     ๔. แผนการจัดการจราจรเพื่อเปิดทางให้รถฉุกเฉิน เช่น การจัดช่องทางรถฉุกเฉิน
     ๕. แผนพัฒนาการบริการกู้ชีพฉุกเฉิน
     ๖. แผนการปรับปรุงกลไกเสริม
     ๗. แผนการประสานและการติดตามประเมินผลร่วม
 
     ทั้งนี้ คณะทำงานจะดำเนินงานตามแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานการกู้ชีพที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
 
 
ขอขอบคุณข่าวและภาพข่าว จาก สถานีวิทยุ จส. 100


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย