การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53

182
21 ตุลาคม 2563

กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53

      วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นายทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 เป็นผู้แทน (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53 โดยร่วมสมทบทุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 3,000 บาท และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3,000 บาท ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53
กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53
กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7788

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย