การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

473
14 พฤศจิกายน 2561

กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ

แก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

    เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้แทนจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางพิเศษ รวมถึงถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย