การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563

130
23 ธันวาคม 2563

🚩 กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563 🚩

  💥 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ในการรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดย กทพ.ได้รับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร พิจารณาจากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2562

กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563

➡️➡️ ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปี สถาบันไทยพัฒน์จะประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิก เพื่อมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี โดยมีการพิจารณารางวัลทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) และ กิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement)

กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563
กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7892

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย