การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. รับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

1335
19 มีนาคม 2562

กทพ. รับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015

ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

 

 

       เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เข้ารับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษและการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของ กทพ. ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในการตรวจฯ ทั้งนี้ กทพ. จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และให้ผู้ใช้ทางเกิดความประทับใจมากที่สุด

กทพ. รับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015  ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. รับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015  ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
กทพ. รับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015  ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7482

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย