การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

342
26 กรกฎาคม 2561

กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 

   กทพ. จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพทย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

     เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินรักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพทย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑โดยมี นายเเพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการของมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ กทพ. สำนักงานใหญ่ จตุจักร

กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

     นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า "กทพ. นอกจากจะมีภารกิจหลักในการก่อสร้างและให้บริการทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล กทพ. ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานมาโดยตลอดซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ ได้มอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เนื่องจากได้พิจารณาเห็นถึงภารกิจอันสำคัญของหน่วยงานที่จะได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขของผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ให้ได้รับความเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนงบประมาณวันนี้ จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของมูลนิธิบรรลุวัตถุประสงค์และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรต่อไป"

กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 10 , ผู้ชมทั้งหมด : 7547

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย