การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

303
08 มกราคม 2561

กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

     วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ทำพิธีมอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๕๐๐ ผืน รวมทั้งผ้าห่มเครื่องกันหนาวและเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับบริจาค ส่งมอบให้แก่ นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน

กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 

        นายสุทธิศักดิ์ฯ เปิดเผยว่า กทพ. ได้จัดโครงการ“ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่ง กทพ. ได้นำผ้าห่มไปมอบให้แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ๙ อำเภอที่ประสบภัยหนาว ครั้งที่ ๒ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นำไปมอบให้แก่ ชาวภูเวียงและเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นำไปมอบให้แก่ ชาวห้วยยางและเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๔ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย ครั้งที่ ๕ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเขาค้อ และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งมอบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ และชมรมผู้สูงอายุ ตำบลผานกเค้ากระดึง จังหวัดเลย และครั้งที่ ๖ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอปัว และอำเภอเมืองจังหวัดน่าน และในปีนี้ก็เช่นกัน กทพ. ได้จัดทำผ้าห่มตามโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” จำนวน ๕,๕๐๐ ผืน ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน และจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน  จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน  ๑,๕๐๐ ผืน รวมทั้งผ้าห่มเครื่องกันหนาว และเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาค

กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

        นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า“กทพ. ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านที่กรุณาร่วมกันบริจาคผ้าห่ม ซึ่งผ้าห่มทุกผืนที่ได้รับบริจาค จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีและ กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตหาก กทพ. ดำเนินการโครงการใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษอีก ขอบคุณครับ”

กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ และกองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย