การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ฝึกซ้อมป้องกัน และ ระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานกีฬาการทางพิเศษฯ สร้างกรุงเทพแข็งแรง (ทางต่างระดับบางโคล่)

101
06 กันยายน 2559
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานกีฬาการทางพิเศษฯ สร้างกรุงเทพแข็งแรง (ทางต่างระดับบางโคล่) 
 
     วันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาการทางพิเศษฯ สร้างกรุงเทพแข็งแรง (ทางต่างระดับบางโคล่) โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เดชศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณเขตทางพิเศษเข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ด้วย
 
     กทพ. ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงจึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลา มาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100 สวพ.FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อม ทีมสร้างสถานการณ์ จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้บ้านไม้ในพื้นที่ฝึกซ้อม แล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านประสบเหตุได้แจ้งให้อาสาป้องกันภัยของชุมชนเข้าดับเพลิงในเบื้องต้น และแจ้งเหตุไปที่ Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ข้างทางพิเศษ เมื่อพนักงานสื่อสารได้รับแจ้งจึงได้แจ้งให้พนักงานกู้ภัยไปทำการตรวจสอบเหตุพร้อมทั้งแจ้งรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว เมื่อรถกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุ ทำการตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ พนักงานกู้ภัยนำถังดับเพลิงชนิดโฟมทำการฉีดดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านและรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ควบคุมทราบในระหว่างรอการสนับสนุนพนักงานกู้ภัยพยายามควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายออกไป รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำมาถึงที่เกิดเหตุ พนักงานกู้ภัยในรถดับเพลิงร่วมกันทำการดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ และสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม โดยในการนี้ กทพ.ได้เตรียมอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง เพื่อมอบให้กับตัวแทนชุมชนทางพิเศษศรีรัช
 
 
 
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
ข่าว ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว        โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย