การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑

215
27 กุมภาพันธ์ 2561

กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑

 

    วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาเทศบาลตำบลบางพูน ใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑ รวมถึงได้มอบถังดับเพลิง ถังขยะให้แก่เทศบาลตำบลบางพูนและมอบอุปกรณ์กีฬาในกับตัวแทนโรงเรียนวัดบางพูนและโรงเรียนเปรมประชากร อีกด้วย

กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑

      กทพ. ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบางพูน กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๓ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต และ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100, สวพ.FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อม ทีมสร้างสถานการณ์จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้อาคารที่อยู่ใกล้ทางพิเศษแล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านผู้ประสบเหตุเข้าดับเพลิงในเบื้องต้นและแจ้งเหตุไปยังศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร. 1543 สถานีดับเพลิงในพื้นที่เกิดเหตุ จึงได้ส่งรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ และพนักงานสื่อสารของ กทพ. ได้รับแจ้งเหตุ จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยของ กทพ. เข้าตรวจสอบเหตุ พร้อมแจ้งรถดับเพลิงของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว จนสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้น การฝึกซ้อม

      นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นฝึกซ้อมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ โดยการตัดต้นไม้ เก็บขยะและทำความสะอาดถนน อีกด้วย

กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวและภาพข่าว        โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 58 , ผู้ชมทั้งหมด : 5378

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย