การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ปันความสุขสู่น้องริมทางด่วน ประจำปี ๒๕๖๐

264
27 มกราคม 2560
กทพ. ปันความสุขสู่น้องริมทางด่วน ประจำปี ๒๕๖๐
 
     วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดดาวเรือง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย กทพ. ได้มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนรวมมูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 
     นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในการ จัดกิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้อง ริมทางด่วน" ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ พื้นที่เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดดาวเรือง ในตำบลบางพูด จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ กทพ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ รวมมูลค่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท และมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดและห้องประชุมแก่โรงเรียนวัดดาวเรือง รวมมูลค่ากว่า ๑๓๕,๕๐๐ บาท
 
     “กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วนนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ซึ่งโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมา ๑๒ ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพ การนำสิ่งของและทุนการศึกษามาสนับสนุนแก่โรงเรียน ในครั้งนี้อาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่ แต่คิดว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสังคมให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
 
 
 
 
ข่าว           โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว     โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7554

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย