การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. นำสื่อมวลชนชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ และเข้าฟังการบรรยาย ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน เพื่อเตรียมนำมาใช้กับสะพานในโครงการ ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

80
16 มีนาคม 2559

กทพ. นำสื่อมวลชนชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ และเข้าฟังการบรรยาย ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน เพื่อเตรียมนำมาใช้กับสะพานในโครงการ ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

 

    วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และเข้าฟังการบรรยายระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน (Bridge Health Monitoring System : BHMS) เพื่อจะได้นำมาใช้กับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ที่ กทพ. จะสร้างขึ้นใหม่ในโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ในการนี้ พลเอกวิวรรธน์  สุชาติ  ประธานกรรมการ กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในการเยี่ยมชมด้วย

 

Dsc22642016 03 1656e923cc8a37d

 

    นายณรงค์ เขียดเดช  ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า การตรวจสอบเฝ้าระวังสะพานนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเมื่อสะพานเปิดใช้งานแล้ว ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง เพื่อทำหน้าที่เฝ้าดูแลความเป็นไปของสะพาน และเตือนภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ด้วยข้อมูลที่จัดเก็บไว้และการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ จะทำให้หน่วยงานเจ้าของสะพานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และตัดสินใจดำเนินการ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดนั้นยังมีประโยชน์ต่องานในส่วนของการวางแผนบำรุงรักษาสะพานอีกด้วย ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานนั้น เนื่องมาจากการที่โครงสร้างเมื่อมีการเปิดใช้งานไปแล้วจะต้องมีการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) นั้นค่อนข้างจะมีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ การเข้าถึงโครงสร้างของสะพานและความปลอดภัยของผู้ตรวจสอบ เป็นต้น ดังนั้นระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานจะช่วยลดในส่วนของค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบได้มากขึ้น ซึ่งในการก่อสร้างสะพานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ในอนาคตของ กทพ. นั่นก็คือ สะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ของโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนั้น  กทพ. มีแผนจะดำเนินการติดตั้งระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสะพานของ กทพ. ดำเนินการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   "กทพ. จะนำข้อมูลการจัดทำระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานของสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ มาประกอบการออกแบบระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ต่อไป" นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

Dsc22982016 03 1656e923d4e96c0

 

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย