การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว

380
09 พฤศจิกายน 2560

กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก
ที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางและบรรเทาปัญหาจราจร

 

   วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2560) เวลา 14.19 น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ

กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว

    นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ กล่าวในรายละเอียดว่า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เดิมมีชื่อว่า “ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์” ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานชื่อทางพิเศษว่า “ทางพิเศษกาญจนาภิเษก” โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 22.5 กม. มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552
กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
 หลังการเปิดใช้งานพบว่าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วมีปริมาณการจราจรหนาแน่นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับเกิดปัญหาการตัดกระแสการจราจรและระยะแถวคอยของรถบรรทุก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ได้รับความสะดวกและส่งผลกระทบต่อการให้บริการ กทพ. จึงได้ทำการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกบริเวณดังกล่าว โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มเติมด้านขวาของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 1 จำนวน 3 ช่อง เป็นแบบเก็บเงินสด 2 ช่อง และแบบอัตโนมัติ 1 ช่อง เพื่อรองรับการเดินทางมุ่งหน้าไปบางนาโดยใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี และกำหนดให้ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 1 (เดิม) ไปได้เฉพาะบางปะอิน (ถนนกาญจนาภิเษก) และชลบุรีโดยใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มอีกจำนวน 6 ช่อง และก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนบางนา–ตราด จำนวน 2 ช่องจราจร บริเวณร่องน้ำด้านขวาเพื่อรองรับการเดินทางของรถยนต์ 4 ล้อ ไปบางปะอิน (ถนนกาญจนาภิเษก) และปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 2 จากเดิมที่มี 6 ช่อง (รถยนต์ 4 ล้อ 5 ช่อง, รถบรรทุก 1 ช่อง) ให้เหลือ 4 ช่อง (รถยนต์ 4 ล้อ 1ช่อง, รถบรรทุก 3 ช่อง) เพื่อเพิ่มจำนวนช่องรถบรรทุกให้มากขึ้น เป็นการลดระยะแถวคอยของรถบรรทุกไม่ให้ไปกีดขวางการจราจรที่จะไปที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 3 โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 469.5 ล้านบาท
กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
       “การทางพิเศษฯ หวังว่าการเปิดให้บริการทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทาง และช่วยประหยัดเวลา และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง รวมถึงช่วยแก้ปัญหาจราจรในภาพรวมของระบบทางพิเศษอีกด้วย” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
 
ข่าว             โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว       โดย  กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
กทพ. จัดพิธีเปิดทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7689

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย