การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

711
20 กันยายน 2560

กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 

 วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ณ ห้องประชุม  ๒๓๐๑  อาคาร ๒ ชั้น ๓ กทพ. จตุจักร  โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. และนายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาฯ

กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

       นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ กล่าวในรายละเอียดว่า ปัจจุบัน ด้วยบทบาทหน้าที่และภารกิจของ กทพ.  ซึ่งมีทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น ๘ สายทาง รวมระยะทางกว่า ๒๒๔ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีศูนย์ควบคุมทางพิเศษของแต่ละสายทาง ทำหน้าที่ศูนย์ควบคุมดูแลบริหารจัดการด้านการจราจรและการกู้ภัยเฉพาะทางพิเศษสายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษมีความเป็นเอกภาพ จึงจำเป็นต้องมีศูนย์บริหารทางพิเศษเพื่อทำหน้าที่อำนวยการและสั่งการศูนย์ควบคุมทางพิเศษของทุกสายทางให้อยู่ที่เดียวกัน (Single Command Center) รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการประชาชน และเตรียมความพร้อมในการขยายตัวขององค์กรในอนาคต   

กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

       การทางพิเศษฯ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งเป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อนถึงความเป็นองค์กรยุคใหม่ โดยรวมระบบการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมการสั่งการทั้งด้านการบริหารจัดการระบบจราจรและการกู้ภัย ของทุกสายทางของ กทพ. รวมถึงสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร ซึ่งอาคารดังกล่าว มีลักษณะเป็นอาคารสูง ๒๘ ชั้น มีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ ๑๐๘,๐๒๖ ตารางเมตร โดยมีวงเงินในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๔,๘๐๐ ล้านบาท มีบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีแผนงานที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๓

      “ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เสร็จสมบูรณ์ อาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานจราจรบนทางพิเศษและการกู้ภัยแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนต่อไป” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.


ข่าว        โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว  โดย  กองข้อมูลข่าวสาร และ กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย