การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรม กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

202
22 มีนาคม 2561

กทพ. จัดกิจกรรม "กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑

 

          วันนี้ (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "กทพ. มอบรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB6) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
กทพ. จัดกิจกรรม "กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑
 
    การจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ กทพ. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนผู้สูงอายุ อนามัยบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นผู้คัดเลือกผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะนำผู้สูงอายุเยี่ยมชมห้องควบคุมการจราจร เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยการจราจร ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุ และเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ บนทางพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้นำผู้สูงอายุไปสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงและสักการะ พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ กำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ พิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
 
กทพ. จัดกิจกรรม "กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑
 
        กทพ. ได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมด่วน โดยมอบทุนการศึกษาแก่รักเรียนตลอดจนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ในโรงเรียนที่อยู่ในแนวเขตทางพิเศษกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในชุมชนในแนวเขตทางพิเศษ โครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว โดยนำผ้าห่มที่จัดทำและผ้าห่มที่ได้รับบริจาคจากผู้ใช้บริการทางพิเศษของทุกด่าน ทุกสายทาง ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น
 
กทพ. จัดกิจกรรม "กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ. จัดกิจกรรม "กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑
 

ข่าว          โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว    โดย  กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
กทพ. จัดกิจกรรม กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ. จัดกิจกรรม กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ. จัดกิจกรรม "กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ. จัดกิจกรรม "กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 58 , ผู้ชมทั้งหมด : 5378

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย