การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑

457
17 มกราคม 2561

กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑

 

      เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานกีฬาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรัชดาภิเษก) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า กิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” เป็นกิจกรรมที่การทางพิเศษฯ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนและโรงเรียนที่อยู่รอบเขตทางพิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ กทพ. และในปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “Young EXAT Futsal Cup” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและทักษะด้านกีฬาให้แก่ยุวชนจากโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษให้ยุวชนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
 
 สำหรับวันนี้ ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโดยเชิญทีมฟุตซอลยุวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี จากโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ จำนวน ๖ ทีม ได้แก่
                     ๑. โรงเรียนคลองเกลือ
                     ๒. โรงเรียนวัดพระยายัง
                     ๓. โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
                     ๔. โรงเรียนวัดบางพูน
                     ๕. โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
                     ๖. โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาเข้าร่วมการแข่งขันฯ และเชิญตัวแทนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมชมและเชียร์ เพื่อให้น้องๆ ได้รับความสนุกสนาน สร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และในปีต่อไป จะต่อยอดส่งเสริมโรงเรียนต่าง ๆ โดยไม่ซ้ำกัน
 
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
 
       ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ ได้มอบเงินสนับสนุนทีมกีฬาฟุตซอลทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละ ๘,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ทีมฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จะได้เงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จะได้เงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
 
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
 
       นอกจากนี้ ที่ผ่านมาการทางพิเศษฯ ได้ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน, โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก, โครงการของดีชุมชนรอบรั้วทางพิเศษ, กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยมุ่งเน้นที่จะให้ชุมชนรอบเขตทางพิเศษและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตลอดไป
 
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
 
ข่าว        โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว  โดย กองประชาสัมพันธ์ และกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
กทพ.จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย