การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

323
14 สิงหาคม 2561

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง

ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

 

        เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า กทพ. ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา ทางด่วนไทย" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ทราบว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าอุทยาน ฯ  ในวันนี้ กทพ. จึงนำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน ๒๓๐ ต้น เพื่อสร้างถนนต้นไม้ส่งเสริมภูมิทัศน์อันสวยงามให้แก่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น นอกจากนี้ กทพ.ยังได้มอบเงินทุนสนับสนุนค่าอุปโภคบริโภคในการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนดูแลอุทยานฯ ต่อไป

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง  ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

      ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กทพ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานที่ต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ๆ ละ ๒ ครั้ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ในชื่อกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ทางด่วนไทย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรม "จิตอาสา ทางด่วนไทย" จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. โดยการทำกิจกรรมฯ ร่วมกัน ครั้งล่าสุดได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้พะยูง ตามโครงการพะยูงคืนถิ่นและสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน บริเวณพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง  ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

     นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการทางพิเศษคู่ใจสู้ภัยหนาว โดยนำผ้าห่มที่จัดทำและผ้าห่มที่ได้รับบริจาคจากผู้ใช้บริการทางพิเศษของทุกด่านทุกสายทางไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดต่าง ๆ กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตลอดจนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนที่อยู่ใกล้แนวเขตทางพิเศษ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่างๆ  และล่าสุด กทพ. ได้จัดกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในชุมชนหรือโรงเรียนตามแนวเขตทางพิเศษ จำนวน ๔๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้น

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง  ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

      นายญาณวุฒิ แสงวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อ.เมือง จ.สระบุรี เปิดเผยว่า "ทางอุทยานฯ ตั้งใจจะปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว และในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากการทางพิเศษฯ มาสนับสนุนและช่วยปรับปรุงด้วย ซึ่งปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวมาวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทั้งช่วงเช้าและเย็น เนื่องจากต้นไม้อยู่ชิดถนนมาก กิ่งก้านออกมาคลุมถนนเเล้วเกรงจะไม่ปลอดภัย จึงเปิดพื้นที่ริมถนน ๕-๑๐ เมตร เพื่อปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อให้สวยงามและสร้างปลอดภัย คาดหวังว่า อีก ๒ ปี ตลอดริมถนนทางเข้าอุทยานฯ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร จะเป็นถนนต้นไม้สวยงามด้วยดอกกัลปพฤกษ์ สีชมพูขาวเป็นซากุระเมืองไทย รวมทั้งขณะนี้ภายในอุทยานอยู่ระหว่างทำเส้นทางจักรยานและจะทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ย้อนรอยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อครั้งญี่ปุ่นมาตั้งค่ายบริเวณนี้ด้วย คาดว่าจะเเล้วเสร็จในช่วงกันยายน-พฤศจิกายนนี้ ซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี"

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง  ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง  ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง  ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง  ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง  ถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7546

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย