การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

151
26 สิงหาคม 2563


กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

 

           วันนี้ (26 สิงหาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไ
ทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ณ บริเวณลานกีฬาบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีชาวชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 17 ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18 ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 และชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20
เข้าร่วมกิจกรรม

 

Mixx 10


          นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการ
เสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพจึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดี
และก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงใต้ ชาวชุมชนร่วมพัฒนา
หมู่ 17 ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18 ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 และชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20 เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า  กทพ.  กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 17
ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18 ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 และชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20 ชุมชนละ 10 ถัง จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ถัง อีกด้วย

 

118479443 3118806978197454 2470409460181122658 O 1
 

         “กิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก  (บางพลี-สุขสวัสดิ์)  และการสร้างชุมชนเครือข่าย
เป็นมิตรกับทางพิเศษในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ.  กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน  และผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ.  และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้
ต่อไป”
.


กองประชาสัมพันธ์ สำนักผุู้ว่าการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา - มาบตาพุด
กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา - มาบตาพุด


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7678

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย