การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช

110
21 มีนาคม 2560

กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช

      วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช ซอยสุขุมวิท ๔๘/๑ (สะพานพระโขนง) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณเขตทางพิเศษเข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ด้วย

กทพ. ได้นำทางพิเศษฉลองรัชเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100 สวพ.FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อมทีมสร้างสถานการณ์ จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้อาคารไม้ในพื้นที่ฝึกซ้อม แล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านประสบเหตุได้แจ้งอาสาป้องกันอัคคีภัยชุมชน เข้าดับเพลิงในเบื้องต้น และแจ้งเหตุไปยังสถานีดับเพลิงในพื้นที่ รวมถึงแจ้งเหตุไปที่ EXAT Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้อยู่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช บริเวณซอยสุขุมวิท ๔๘/๑ (สะพานพระโขนง) เมื่อพนักงานสื่อสารได้รับแจ้ง จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยไปทำการตรวจสอบเหตุพร้อมแจ้งรถดับเพลิง รถยก รถบรรทุกน้ำของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว เมื่อรถกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุทำการตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ พนักงานกู้ภัยนำถังดับเพลิงชนิดโฟมทำการฉีดดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาคารไม้และรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ควบคุมทราบในระหว่างการรอการสนับสนุนพนักงานกู้ภัยพยายามควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายออกไป รถดับเพลิง รถยก รถสไลด์ และรถบรรทุกน้ำมาถึงที่เกิดเหตุ พนักงานกู้ภัยในรถดับเพลิงร่วมกันทำการดับเพลิง และสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

ข่าว          โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว     โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 54 , ผู้ชมทั้งหมด : 7687

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย