การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. - กองทุน TFFIF แลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้

1004
09 ตุลาคม 2561

กทพ. - กองทุน TFFIF แลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้

 

      เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๒๐๓ สำนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (กลาง) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวประภา ปูรณโชติ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีแลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (RTA) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางรวม ๘๓.๒ กิโลเมตร ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) โดยกองทุนฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการรับรายได้ค่าผ่านทางพิเศษที่ร้อยละ ๔๕ ของรายได้ค่าผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษทั้ง ๒ เส้นทาง เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี นับจากวันที่กองทุนฯ เข้าทำสัญญากับ กทพ.

กทพ. - กองทุน TFFIF แลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

กทพ. - กองทุน TFFIF แลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7554

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย