การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

๑ กันยายน ๒๕๖๑ กทพ. ปรับค่าผ่านทางพิเศษ เฉพาะทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี สำหรับรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

934
31 สิงหาคม 2561

๑ กันยายน ๒๕๖๑ กทพ. ปรับค่าผ่านทางพิเศษ เฉพาะทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

และทางพิเศษบูรพาวิถี สำหรับรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

๑ กันยายน ๒๕๖๑ กทพ. ปรับค่าผ่านทางพิเศษ เฉพาะทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี สำหรับรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ปรับค่าผ่านทางพิเศษเฉพาะทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

      - ปรับค่าผ่านทางพิเศษขึ้น ๕ บาท เฉพาะรถ ๖ - ๑๐ ล้อ และมากกว่า ๑๐ ล้อขึ้นไป จำนวน ๓ ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก)

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี
      - ปรับค่าผ่านทางพิเศษขึ้น ๕ บาท สำหรับรถทุกประเภท จำนวน ๑๑ ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก)
 
        เอกสารรายละเอียดการปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ดาวน์โหลด
 
       * ทั้งนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา  ไม่มีการปรับค่าผ่านทางพิเศษ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
ข่าวและภาพข่าว       โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
๑ กันยายน ๒๕๖๑ กทพ. ปรับค่าผ่านทางพิเศษ เฉพาะทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี สำหรับรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 46 , ผู้ชมทั้งหมด : 5244

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย